پوره میوه

 

انواع پوره های تولیدی و صادراتی این شرکت بشرح ذیل می باشد :

 

 

شرح

Single Strength

Double Strength

Brix

pH

Acidity

Brix

pH

Acidity

پوره سیب

Min 10

3/7+05

0/18-0/4

32-34

3/7+0/5

0/4+0/64

پوره گلابی

Min 13 +2

3/7+0/5

0/18-0/4

28-30

3/7+0/5

0/4+0/64

پوره آلو زرد

Min 9

3/8+0/5

0/6-0/9

28-30

3/8+0/5

1/8+2/2

پوره زرد آلو

Min 10

4/9+0/3

0/2-0/3

28-30

4/5+0/5

0/7+1/2

پوره هلو

Min 9

4/75+0/5

0/5-0/7

28-30

4/75+0/5

0/9+1/4

 

با توجه به میوه های مختلف پارامترهای فوق ممکن است تغییر کند

 

حاضرین در سایت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم